Tatiana Siwek, uczennica 6 klasy, uzyskała tytuł laureata III Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego dla Uczniów Szkół Podstawowych. Tatiana jest również laureatką II konkursu w roku ubiegłym.

Tematyka i zakres wiedzy w konkursie wykraczał poza podstawę programową. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się rozumieniem wypowiedzi pisemnej, znajomością zasad gramatycznych oraz znajomości głównych faktów geograficznych i kulturowych krajów niemieckojęzycznych: Austrii, Niemiec, Szwajcarii. Do konkursu przygotowywała ją pani Beata Bartosik. Należy zaznaczyć, że tytuł laureata konkursu przedmiotowego zwalnia ucznia z pisania egzaminu w kl. VIII z tej części, z której uczeń zdobył laur. Żeby go zdobyć trzeba przejść aż trzy etapy - rozpoczynając od szkolnego, przez rejonowy, a kończąc na trzecim – wojewódzkim.

W IV Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego uczestniczyło 2 uczniów naszej szkoły. Filip Robak zakwalifikował się do II etapu i do udziału w III etapie zabrakło mu 2 punktów, z kolei Filip Stępień został finalistą ww. konkursu, a do tytułu laureata potrzebował 3 punktów. Do konkursu uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem pani Wandy Wilczyńskiej.

Filip Stępień brał udział również w Wojewódzkim Konkursie z Matematyki. Zakwalifikował się do etapu powiatowego, natomiast do etapu III (wojewódzkiego) zabrakło mu cztery punkty. Ucznia do konkursu przygotowywała pani Agata Szymczyk.

Dziękujemy uczestnikom konkursów, a laureatce i finaliście gratulujemy

         📞 tel: +48 413917011                 📧 email: poczta@szkolamieczyn.pl                 👨‍👩‍👦‍👦 facebook                 💒 organ prowadzący szkołę: Gmina Krasocin