Uczniowie naszej szkoły uzyskali czołowe miejsca w gminnym konkursie plastycznym pt. „Segregowanie to surowców oszczędzanie”, którego organizatorem była firma Adam Bielas CZYSTOPOL.

Konkurs miał na celu kształcenie poziomu świadomości ekologicznej i społecznej uczniów szkół podstawowych oraz zwrócenie uwagi na korzyści płynące z segregacji odpadów w gospodarstwach domowych. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej- kalendarza na rok 2021 promującego segregację odpadów.

Najładniejsze prace wykonali:
Dawid Sójka uczeń klasy VII -I miejsce
Amelia Wesołowska uczennica klasy VI –II miejsce
Filip Klimczyk uczeń klasy I- III miejsce

         📞 tel: +48 413917011                 📧 email: poczta@szkolamieczyn.pl                 👨‍👩‍👦‍👦 facebook                 💒 organ prowadzący szkołę: Gmina Krasocin