„Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno” - te słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego stały się mottem Dnia Patrona, obchodzonego 28 maja 2024 roku, w 43. rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów i zapaleniem znicza pod tablicą pamiątkową w holu szkoły. Następnie cała społeczność szkolna, poprowadzona przez poczet sztandarowy, udała się do pobliskiej kaplicy na mszę świętą pod przewodnictwem księdza kanonika Marka Szyby. 

Dalsze obchody miały miejsce w szkole, gdzie głos zabrała Pani Dyrektor Małgorzata Klimczyk-Karpińska witając wszystkich zebranych gości, a byli wśród nich: Wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach - pan Sławomir Krzysztofik, Wójt Gminy Krasocin - pan Ireneusz Gliściński, pani Irena Kuśmierczyk-kierownik CUW w Krasocinie, ksiądz Marek Szyba oraz Jego Ekscelencja ksiądz biskup Marian Florczyk, którego obecność była związana z podsumowaniem wizytacji kanonicznej w parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Stojewsku. 

Następnie uczniowie klas V-VI zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przygotowany przez Panie: Agatę Szymczyk, Agatę Frączek i Urszulę Frączek, w którym z szacunkiem wspominali Kardynała Wyszyńskiego jako Księcia Kościoła, wielkiego Patriotę, Społecznika, Męża Stanu. Przypomnieli ułożony przez Prymasa Dekalog Miłości jako drogowskaz dla młodego pokolenia. Dużym urozmaiceniem występu była prezentacja ilustrująca życiorys Patrona oraz pieśni i piosenki religijne śpiewane przez wszystkich obecnych na uroczystości. Po występie uczniowie zostali nagrodzeni w pełni zasłużonymi brawami. 

Tradycją w naszej szkole stał się „Konkurs Wiedzy o Prymasie Tysiąclecia” dla klas IV-VIII, a dla klas młodszych – konkurs plastyczny – „Laurka dla Patrona”. Wyniki obu konkursów przedstawiła pani Wanda Winiarska, a nagrody zwycięzcom wręczał osobiście ksiądz biskup. I tak:
Kornelia Kuśmierczyk zdobyła I miejsce, II miejsce ex aequo Zuzanna Barańska i Olga Korzep, III miejsce - Patryk Stępień.  
W konkursie plastycznym wyniki przedstawiały się następująco:
Oliwia Nogły - I miejsce, Maja Sornat - II miejsce, Natan Klimczyk - III miejsce. 

Na zakończenie obchodów Dnia Patrona głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwszy skierował pasterskie słowo do wszystkich zebranych ksiądz biskup. Wyraził radość z pobytu w naszej szkole oraz udzielił błogosławieństwa wszystkim uczestniczącym w uroczystości. Zwrócił uwagę, że wśród wartości, które wprowadza w życie dziecka szkoła, ważne są też wartości chrześcijańskie. Następnie głos zabrał pan wizytator, który podkreślił trafność wyboru Patrona-nieustraszonego rzecznika godności człowieka, propagatora takich wartości, jak: miłość, dobroć, sprawiedliwość. Na koniec zabrał głos pan Wójt, któremu nasza uroczystość przypomniała czasy szkoły średniej i dzień śmierci Prymasa Wyszyńskiego. 

W podziękowaniu za obecność, za ciepłe i dobre słowa, uczniowie wręczyli dostojnym gościom kwiaty. Organizatorki Dnia Patrona składają serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości wszystkim zaangażowanym nauczycielom, rodzicom i uczniom oraz pracownikom szkoły.

         📞 tel: +48 413917011                 📧 email: poczta@szkolamieczyn.pl                 👨‍👩‍👦‍👦 facebook                 💒 organ prowadzący szkołę: Gmina Krasocin