loading...

FAQ

COVID - 19
Organizacja pracy
Inne zagadnienia
Covid - 19

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z funkcjonowaniem naszej szkoły w czasie pandemii coronawirusa COVID - 19. Pamiętajmy, że najważniejsze jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. Będziemy się starać, aby w miarę możliwości tak organizować pracę, aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie…

Czytaj więcej
Organizacja pracy

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania kierowane do dyrekcji szkoły, wychowawców i…

Czytaj więcej
Inne zagadnienia

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania kierowane do dyrekcji szkoły, wychowawców i…

Czytaj więcej