Rekrutacja - informacje i zarządzenia Kuratora Oświaty

Strona internetowa urzędu administracji państwowej nadzorującego szkoły i placówki oświatowe województwa świętokrzyskiego
  1. Szanowni Państwo, Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa świętokrzyskiego oraz Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego Świętokrzyski Kurator Oświaty zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.) corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i  sportowych, […]
  2. Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół podstawowych, Rodzice i Absolwenci szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) oraz na […]
  3. Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych, proszę o informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach poprzez wypełnienie poniższego formularza: https://docs.google.com/forms/d/15dMQWsIeKO4gq4tmJnY4G0dq6kcl_Ns5OFBonSSAQWc/edit do 23 sierpnia 2022 r. oraz potwierdzenie informacji wysłanej na email: rafal.lipka@kuratorium.kielce.pl Informacje o wolnych miejscach w publicznych szkołach będą dostępne na […]
  4. Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół podstawowych, Rodzice i Absolwenci szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) oraz na […]
  5. Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych, na terenie województwa świętokrzyskiego na […]