Rekrutacja - informacje i zarządzenia Kuratora Oświaty

Strona internetowa urzędu administracji państwowej nadzorującego szkoły i placówki oświatowe województwa świętokrzyskiego
  1. Szczegółowe informacje: Załączniki Informator o ofercie edukacyjnej liceów ogólnokształcących, w tym liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2023/2024 Data: 2023-03-14, rozmiar: 10 MB
  2. Szczegółowe informacje: Informator „Oferta edukacyjna szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego w województwie świętokrzyskim” Zawody w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2022/2023 wg stanu na 2022-03-15
  3. Załączniki Zarządzenie nr 17.2023 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa […]
  4. Szanowni Państwo, Organy Prowadzące, Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w Świętokrzyskiej Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych, która odbędzie się na terenie województwa świętokrzyskiego. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie uczniom klas ósmych szkół podstawowych dostępu do informacji o ofercie kształcenia dostępnej na terenie naszego województwa oraz ułatwienie podjęcia decyzji dotyczącej dalszej edukacji. […]
  5. Załączniki Zarządzenie nr 10.2023 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie świętokrzyskim Data: 2023-01-31, rozmiar: 275 KB