Uczestnicy konkursu stoją na scenie. Nad nimi napis z nazwą konkursu.

21 kwietnia 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach odbył się finał III edycji wojewódzkiego konkursu „Ökomode – ekologiczna moda niemieckiego obszaru językowego”. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kielce, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Wojewody świętokrzyskiego oraz Marszałka Województwa świętokrzyskiego.

Zadaniem konkursu było promowanie zainteresowań i postaw ekologicznych, popularyzacja wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu oraz uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne.
Celem nadrzędnym było rozwijanie ciekawości poznawczej związanej z krajami niemieckojęzycznymi oraz zachęcenie uczniów do nauki języka niemieckiego. A wszystko to z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno – komputerowej.
I etap polegał na napisaniu przez ucznia testu leksykalno – językowego w języku niemieckim.
II etap – polegał na stworzeniu prezentacji multimedialnej. Tematem przewodnim prezentacji wykonanej w języku niemieckim była ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia „Recykling – odzyskaj- korzystaj”.
Uczestnicy trzeciego etapu konkursu wykonali na bazie ekologicznych materiałów i tekstyliów ubiór nawiązujący do mody współczesnej, w którym zaprezentowali się „na czerwonym dywanie”.
W konkursie wzięło udział aż 145 uczestników z terenu województwa świętokrzyskiego. Do finału zakwalifikowano 20 uczestników.
Konkurs „Ökomode – ekologiczna moda niemieckiego obszaru językowego” został wpisany do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i może być uwzględniony przez dyrektorów szkół jako szczególne osiągnięcie oraz wpisany na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
W konkursie z naszej szkoły wzięli udział głównie uczniowie klasy ósmej : Tatiana Siwek, Mikołaj Palac oraz Kamil Łapot. Naszą szkołę w ostatnim etapie reprezentowała Tatiana Siwek, która samodzielnie przygotowała strój z krawatów. Gratulujemy kreatywności i zaangażowania w konkurs.

         📞 tel: +48 413917011                 📧 email: poczta@szkolamieczyn.pl                 👨‍👩‍👦‍👦 facebook                 💒 organ prowadzący szkołę: Gmina Krasocin